Logo

CO2 prestatieladder

Negam voldoet aan de hoogste criteria van de CO2 Prestatieladder. Daarmee tonen we aan dat wij bewust duurzaam ondernemen.

Negam voldoet aan de hoogste criteria van de CO2 Prestatieladder

Hiermee tonen we aan dat wij bewust duurzaam ondernemen. We werken continu aan het realiseren van reductiedoelstellingen voor onze eigen uitstoot en die van onze toeleveranciers. Hiervoor hebben we de belangrijkste bronnen van uitstoot in kaart gebracht en werken in de gehele keten aan beperking van deze uitstoot. Ook hebben we initiatieven genomen zodat we met direct en indirect betrokkenen van ons bedrijf hierover in gesprek zijn. Alles met als doel: het beperken van de uitstoot die ReintenInfra (waar wij Negam onderdeel van zijn) samen met haar toeleveranciers produceert. Hiermee behoren we tot de top van het Nederlands duurzaam bedrijfsleven.

Energiemanagementprogramma

Jaarlijks maakt ReintenInfra een Energiemanagementprogramma, waarin de reductiedoelstellingen en de voortgang ten aanzien van de doelstellingen worden besproken.

Nieuwsbrieven

Elk half jaar communiceren we in onze nieuwsbrieven over de footprints en de voortgang met betrekking tot de doelstellingen van onze vestigingen en projecten.

Nieuwsbrief heel 2022 (pdf)
Nieuwsbrief 1e halfjaar 2022 (pdf)

Meer informatie

Naast de informatie op deze website vindt u informatie omtrent onze scope 3 analyses, de ketenanalyses, het innovatieproject en het keteninitiatief op de website van SKAO. Wilt u meer informatie over de CO₂-prestatieladder deze is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Wilt u reageren op onze CO₂-footprint en onze reductiedoelstellingen? Maak dan gebruik van ons contactformulier.

Wij draaien op duurzame energie

Met ingang van 1 juni 2016 zijn wij trotse afnemer van Pure Energie en wordt onze elektriciteit opgewekt middels 100% Nederlandse windenergie. Door over te stappen op Nederlandse energie realiseren we een enorme reductie op onze CO2 uitstoot. Nog mooier is dat wij dit kunnen bewerkstelligen met een partner, die net als wij, stevig verankerd is in de regio's waar wij werkzaam zijn!