Logo

Bouwteam Stuwen Waterschap Vechstromen – perceel midden

Stuw waterschap jpeg
Marcel Hermelink

Marcel Hermelink Uitvoerder

Vakgebied (natuurlijke) Herinrichting, Waterbouw

Locatie Midden Twente

Status project In uitvoering

Het project

De stuwen in het werkgebied van Waterschap Vechtstromen zijn verouderd. Tijd voor een duurzame en innovatieve aanpak! Samen in bouwteam met Waterschap Vechtstromen, Van Heteren en Gerwers werken wij aan de stuwen. Onderling is een verdeling gemaakt in de werkgebieden. In het bouwteam benutten we elkaars kennis en expertise zodat we efficiënt en in één keer goed tot een maakbaar ontwerp komen.

Samenwerken is het toverwoord

Uit ervaring weten we dat je in een bouwteam elkaars kennis en kunde optimaal benut en zo samen een goed projectresultaat realiseert. Als Negam voegen wij onze technische uitvoeringskennis toe aan het bouwteam in combinatie met onze ecologische kennis.

Ons Negam team

Wij zetten voor dit project een lokaal team in. Allemaal toegewijde waterbouwers met oog voor de natuur. Samen hebben we al eerder succesvolle projecten gerealiseerd dus de basis van vertrouwen is er!

Projectorganisatie

Vanuit onze bouwteam gedachte “Sterk apart, samen sterken” zetten we naast ons kernteam flexibele specialisten in voor dit project. Per stuw kijken we welke specialisten aanschuiven. Ook organiseren we een tweewekelijks bouwteamoverleg zodat we de vaart erin houden en het project volgens planning uitvoeren maar ook om de duurzaamheidsdoelen te halen van Waterschap Vechtstromen.

Onze werkzaamheden

Tijdens het project werken wij op basis van de informatie die er is een schetsontwerp uit, dit vertalen wij vervolgens in een voorlopig- en definitief ontwerp. Uiteraard altijd in samenspraak met Waterschap Vechtstromen. Wanneer het ontwerp akkoord is stellen wij de beoogde plannen op en gaan we naar buiten! Onze ecoloog scant voor in de ontwerpfase het werkgebied. Ze kijkt niet alleen we de flora en fauna verstoren maar ook of er kansen zijn met betrekking tot de flora en fauna. Deze kansen nemen we mee in het proces.