Logo

Herinrichting natuurreservaat Aaltense Goor

Duiker Negam Aaltsen Goor
Hans Imming

Hans Imming Projectleider

Vakgebied Natuurherstel

Locatie Aalten

Status project Afgerond

Met ons Negam-team hebben we gewerkt aan de herinrichting van natuurreservaat de Aaltense Goor. Het natuurreservaat bestaat uit drie deelgebieden: Boterdijk (oostelijk), Aaltense Goor (centraal) en het Zwarte Veen (westelijk). Het doel van het project? De natuur in het gebied versterken. Hoe? Door water langer vast te houden, de landbouwstructuur te verbeteren en betere recreatiemogelijkheden aanbieden. Hiervoor zijn er onder andere kapwerkzaamheden verricht, duikers aangebracht en was er grootschalig grondverzet!

Onze werkzaamheden

Boterdijk
Na het kappen en hout afvoeren aan de Boterdijk zijn wij gestart met het plaggen van de grond om de gewenste natte en voedselarme bodemomstandigheden te creëren. De meeste afgegraven grond is afgevoerd naar de omliggende agrarische percelen. Hier wordt de grond gebruikt om laagtes in de percelen op te vullen.

Een klein deel van de grond is gebruikt om de sloten parallel aan de Boterdijk te dempen en om lage kades rondom de boterdijk aan te leggen. Hiermee houden we  het (regen-)water op het perceel langer vast. Verder hebben wij de bestaande wandelpaden opgehoogd, beplanting en ruiterpaden aangelegd en hebben we een grote duiker geplaatst onder de Boterdijk.  


Het Aaltense Goor 
Bij de Aaltense Goor hebben we de een aantal grasland verschraald. Dit hebben we gedaan om de kwaliteit van de bestaande natuur in het Aaltense Goor te verbeteren. De voedselrijke bovenlaag wordt van 10 tot 40 cm diepte afgegraven.