Logo

Herstelmaatregelen N2000 Manderheide

Manderheide Aljan
Gijs Wienk

Gijs Wienk Uitvoerder

Vakgebied Natuurherstel

Locatie Mander

Status project Afgerond

Heide ontwikkeling

In opdracht van Landschap Overijssel hebben wij in het kader van Natura 2000 de Manderheide hersteld. De herstelmaatregelen zijn onderdeel van de landelijke aanpak om de natuur te herstellen (Natura 2000) en weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot.

Manderheide Esther3

Het project

In 2020 – 2021 is de eerste fase van de Manderheide uitgevoerd. We hebben grote stukken bos gekapt, stobben (boomstronken) verwijderd en strooisel (humuslaag) weggehaald om ruimte te maken voor de heide. Maar dat is niet alles. We hebben ook poelen herstelt waar de kamsalamander zicht kan voortplanten. Houtwallen herstelt én nieuwe aangeplant. Ook is er aan de koeien gedacht die hier sinds kort grazen. We hebben rasters en hekken geplaatst en een vangkraal geplaatst.


Is fase 2 lag de focus op het werken we aan het extra ruimte maken voor het heidelandschap. We hebben het bos, stobben en het strooisel verwijderd. Na dit proces wordt de ‘kale’ bodem voorzien van een kalklaag. De kalk zorgt voor een hogere pH waardoor er een betere groeibodem ontstaat voor de heide.

Kamsalamander

In deze fase is er ook aandacht voor de Kamsalamander. Ecoloog Thirza: “Om te zorgen dat de populatie van de kamsalamander zich goed kan verplaatsen tussen de Manderheide en Dal van Mosbeek helpen wij de natuur een handje. Hoe? We leggen twee nieuwe poelen aan. In fase 1 hebben we de eerste poel aangelegd. Nu zijn we bezig met de tweede poel in fase 2. De poelen dienen als ‘steppingstones’ waarmee de kamsalamander zich verplaatst in het gebied. De kamsalamander heeft een maximale verspreiding van 250 meter van hun bestaande voortplantingswater. Het is daarom belangrijk dat de poelen relatief dicht bij elkaar liggen.”