Logo

Oog voor flora en fauna

Voor nu maar ook voor later is het van belang om de kwetsbare natuur te behouden. Wij zetten daarvoor bewust(e) stappen.

Bewuste stappen

Te gast in de natuur

Met ons eigen materieel en onze Negammer zetten wij bewust(e) stappen in de natuur. Dit doen wij ook met behulp van onze ecoloog Thirza en met ons onze eigen GIM omgeving. Iedere stapt telt immers! Naast onze veiligheidsjassen hebben onze negammers ook een groene Negam jas. Deze jas zorgt er voor dat we vogels, vlinders en zoogdieren niet afschrikken tijdens de schouw. Oranje blijft natuurlijk de hoofdkleur tijdens de uitvoering van een werk. Veiligheid voorop!

Een mei leggen alle vogels een ei

Een claim die verre van waar is. Wij, Negam werken regelmatig in de natuur. En als we iets geleerd hebben is het dat de meeste vogels niet in mei broeden. Zo broeden bosuilen en blauwe reigers al in februari en zit de patrijs zelfs tot augustus op het nest. En omdat de meeste vogels broeden vanaf 15 maart tot 15 juli wordt dit aangehouden als het broedseizoen. Maar om schade en verstoring aan nesten te voorkomen controleren we juist voor én na deze data extra in de gebieden op mogelijk broedende soorten.

Kraan natuurherstel

Onze ecoloog legt je het graag uit

Thirza: “Voorafgaand aan een werk voer ik altijd een quickscan uit. Bij de quickscan schat ik in welke soorten mogelijk in het gebied voorkomen. Bij het veldonderzoek let ik op een aantal belangrijke elementen zoals landschap en de leefomgeving en welke flora en fauna die ik op dat moment zie. Als we een dicht bos met dikke bomen kappen. Kijk ik waar de grote holtes zitten. Dan is bijvoorbeeld de bosuil een geschikte kandidaat. En als we werken op een heideveld. Dan zijn grondbroedende vogels zoals de nachtzwaluw en boompieper niet uit te sluiten. Sommige nesten zijn alleen zo goed verstopt dat ze nauwelijks te vinden zijn. Maar door alarmerende ouders of ouders die voedsel naar het nest dragen verraden ze de broedlocatie.”