Logo

(natuurlijke) Herinrichting

Een meanderde watergang, een vistrap of een kunstwerk passend in de omgeving. Grote kans dat dit werk van Negam is. Wij zijn groot geworden in de natuur.

Sallandse kraan

Oog voor flora en fauna

Meer ruimte voor water, heide of hoogveen in het gebied. Wij, Negam, helpen graag een handje om de natuur te herinrichten. Uiteraard met oog voor de flora en fauna. Het op een zorgvuldige wijze omgaan met de bijzondere natuurwaarden in dit kwetsbare natuurgebieden is voor ons vanzelfsprekend.

In praktijk: bouwteam Flutterbeek

Samen met Waterschap Vechtstromen werken we in bouwteam aan de herinrichting van de Fluttersbeek. De Fluttersbeek wordt aangepast zodat deze weer hydrologisch goed gaat functioneren. Van ontwerp tot uitvoering profiteren we van elkaars kennis en kunde. De Fluttersbeek wordt van Haaksbergen tot Hengevelde hersteld zodat de beek hydrologisch goed kan functioneren. Hoe we dit doen? Met natuurlijke zinstukken. De zinkstukken zorgen voor bodembescherming van de grond. Op deze manier creëren we stevigheid bij de nieuwe oevers. Kortom: natuur met natuur beschermen!

Lees hier meer over het bouwteam Fluttersbeek

Praktijkervaring

Benieuwd hoe wij samen met onze opdrachtgevers natuurlijke herinrichtingen realiseren? En hoe we samen vorm geven aan de flora en fauna? Neem dan een kijkje bij onze projecten. Hieronder een selectie.