Logo

Krachtig in én met de natuur

Met onze werklaarzen in de klei, het veen of in de zwarte grond. Wij weten hoe het is om te werken in de natuur, maar ook met de natuur. Het op een zorgvuldige wijze omgaan met de bijzondere natuur is voor ons vanzelfsprekend.

DJI 0684

Werken in Natura2000 gebied

Door stikstof groeien ongewenste soorten (grassen) sneller waardoor doelsoorten zoals heide verdwijnen. En daar zijn we ons bewust van. De natuur moet weer herstellen en weerbaarder worden tegen de effecten van stikstofuitstoot. Om de kwaliteit van het gebied te behouden én te versterken herstellen we de natuur. Door de maatregelen die we uitvoeren in het gebied worden de problemen op het gebied van stikstof en droogte opgelost. Uiteraard met oog voor de vele bijzondere én unieke soorten flora en fauna.


Arjan Reerink: "Bij het werken in de natuurgebieden draait het om de balans tussen het behoud en herstel van het unieke natuurgebied."
Kraan natuurherstel

Herstelmaatregelen

In veel natuurgebieden verdwijnt de heide doordat er bossen ontstaan. Veel diersoorten zoals de graafbij en de zandhagedis lijden hieronder. Door het verwijderen van ongewenste bosvorming, houtopslag en het afplaggen van de bovengrond geven we de heide weer ruimte om te groeien. En dat vraagt natuurlijk om vakwerk van onze collega’s!

Praktijkervaring

Benieuwd hoe wij samen met onze opdrachtgevers natuur herstellen? En hoe we oog hebben voor flora en fauna? Neem dan een kijkje bij onze projecten. Hieronder een selectie.

Meer weten?

Voor meer informatie over werken in de natuur kun je terecht bij: