Logo

Natuurversterking Boetelerveld

Voor Landschap Overijssel voeren wij enkele natuurversterkende maatregel uit in het Boetelerveld. Het Boetelerveld is het laatste stukje natte heide dat is overgebleven van de vroegere uitgestrekte Sallandse Heide.

Boetelerveld tekening
Arjan Reerink

Arjan Reerink Uitvoerder

Vakgebied Natuurherstel

Locatie Marienheem

Status project Afgerond

Ons werk

In opdracht van Landschap Overijssel zijn wij aan het werk geweest in natuurgebied Boetelerveld. Hier hebben we natuurversterkende maatregelen uitgevoerd om de natte heide en blauwgrasland te versterken. Deze maatregelen zijn onderdeel van de landelijke aanpak om de natuur te herstellen en weerbaar te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot 

Dopheide. De roze pracht.

Door de herstelmaatregelen vergroten én versterken we het areaal (oppervlakte) van de natte heide; ook wel dopheide genoemd! We hebben we gedaan door bomen weg te halen, stobben te frezen en de bodem te plaggen. Ook hebben we kalk uitgestrooid over de bodem. Ook hebben we heidemaaisel uitgestrooid zodat zodat de heide een impuls krijgt en zich snel zal ontwikkelen.

Dopheide

Kamsalamander

Ook hebben we de omstandigheden van de kamsalamander verbeterd. Dit hebben we gedaan door nieuwe loofbomen te planten en poelen te belemen. Belemen is het aanbrengen van een leemlaag op de bodem van een poel zodat het water langer blijft staan. Hierdoor is de kans op voortplanting groter voor de kamsalamander. Om schade aan de populatie van de kamsalamander te voorkomen heeft onze ecoloog Thirza de kamsalamanders uit de desbetreffende poelen gevist. Deze verplaatst ze naar een geschikt leefgebied waar de kamsalamanders geen overlast ervaren van de werkzaamheden.

Lees hier het verhaal van het vangen van de kamsalamanders op het Boetelerveld.