Logo

Herinrichting Archemermaten

Voor wandelaars, fietsers maar ook voor liefhebbers van waterbouwkundige werken is de Archemermaten een prachtig stukje natuur in Ommen. Samen met Waterschap Vechtstromen hebben wij, Negam, de waterveiligheid en verdroging aangepakt in dit gebied. Met dit project is de kwaliteit in het gebied Reggedal versterkt. Ook vergroot het verlegde fietspad en de nieuwe in- en uitstapplekken voor kano’s de recreatieve beleving in het gebied.

Archemermaten Vistrap Bovenaanzicht
Marcel Hermelink

Marcel Hermelink Uitvoerder

Vakgebied Waterbouw, (natuurlijke) Herinrichting

Locatie Archemermaten, Lemele

Status project Afgerond

Vast waterpeil

Het gebied bovenstrooms van de stuw heeft last van verdroging. Om dit tegen te gaan hebben we een nieuwe stuw met een verhoogde vaste overlaat aangelegd. Deze verhoging is belangrijk om verdroging van landbouw en natuur tegen te gaan. Met deze aanpassingen in het natuurgebied vergroten we ook de natuurlijke inrichting.

Groen is doen

Naast het vernieuwen van de stuw is er aandacht besteed aan het hergebruiken van materiaal in het project. Circulair blijven denken is inmiddels ingebed in onze organisatie mede door onze Rentmeester2050, Maurice Beijk. Zo hebben we het breken van puin op locatie uitgevoerd en zijn vrijgekomen houten damwanden hergebruikt. Ook is de Regge natuurlijk ingericht. De oevers hebben we onder water (vooroevers) opgebouwd met natuurlijke materialen zoals boomstronken en stammen uit het gebied - ‘building with nature’.

Archemermaten Water en Kraan

​Flora en fauna

Naast een vast waterpeil is een betere leefomgeving voor flora en fauna ook belangrijk. Onze ecoloog Thirza Wesselink heeft samen met ecoloog Marc Zekhuis van Landschap Overijssel het gebied bewaakt. En dat is niet voor niks. Want in het voorjaar is een broedende Grauwe Klauwier gespot. Een beschermde zangvogel. En wat doe je dan? De werkplannen aanpassen. Voor het aanleggen van de nieuwe vistrap zijn we daarom niet stroomopwaarts, maar stroomafwaarts begonnen met werken. Wanneer de jonge vogels zijn uitgevlogen hebben we het werk stroomopwaarts vervolgt. Zonder tijdsverlies en zonder dat het broeden verstoord is.

Een vistrap met 21 trappen
In de oude situatie was vismigratie niet mogelijk. In de nieuwe situatie is een vistrap van 1 kilometer gerealiseerd. Met maar liefst 21 trappen. Zo zwemmen de vissen veilig langs de stuw. Aan de andere kant van de Regge is een paai- en opgroeigebied voor de vissen gerealiseerd. Een gebied van 1,5 hectare groot en bestaat uit een overstromingsvlakte/moeras met 400 meter natuurvriendelijke oever. Welke daarnaast nog circa 20.000 m3 water bergt als buffer bij hoge afvoer van de Regge.

Archemermaten Vistrap Bovenaanzicht

Samenwerken is het toverwoord

Vanaf het begin van het project stond noaberkracht centraal. Het resultaat hiervan is een tevreden omgeving. Door directe communicatie met de agrariërs hebben we het werk op hun percelen zonder structuurbederf uitgevoerd. Ook met Landschap Overijssel was een nauwe samenwerking. Door het gebruik van het naastgelegen gebied van Landschap Overijssel hebben we een tijdelijke brug aangelegd om het werk uit te voeren.

Uiteraard stond de samenwerking met onze opdrachtgever Waterschap Vechtstromen voorop. Samen hebben we hetzelfde doel voor ogen: een tevreden omgeving, waterveiligheid en oog voor flora en fauna. Kortom: door korte lijnen met de alle partijen en onze eigen mensen hebben we een mooi eindresultaat geleverd! Een resultaat waar wij trots op zijn.

Het project visueel in 3 minuten

Dat een kwetsbaar, dynamisch én vooral mooi gebied toch een metamorfose kan ondergaan heeft ons team bewezen.

Tip: pak de fiets en ontdek het mooie gebied met de Archemerroute.

Benieuwd? Bekijk de video!
Onze projecten maken we tot een succes door te werken met de juiste mensen op de juiste plek, eigen mensen en materieel.

Uitvoerder Marcel Hermelink

Archemermaten project overzicht