Logo

Bouwteam Drentse stuw

Samen met Waterschap Vechtstromen vormde wij voor dit project een bouwteam. Gezamenlijk hebben wij de ontwerp- en voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd voor het renoveren van de Drentse stuw. In samenwerking met Luttjeboer hebben we dit werk gerealiseerd.

Drentse stuw
Marcel Hermelink

Marcel Hermelink Uitvoerder

Vakgebied Waterbouw

Locatie Coevorden

Status project Afgerond

Wat hebben we gedaan?

Samen met onze onderaannemers hebben wij de stalen damwanden geplaatst met daarboven taluds in beton. Onder de bestaande betonbodem van de stuw zijn spoelgaten geconstateerd. In het bouwteam hebben we de oplossing gevonden om de bestaande bodem te herstellen met oog op duurzaamheid, kosten en tijd. Door gaten in de vloer te boren zijn de holle ruimtes gevuld met beton. Aan beide kanten zijn nieuwe opsluitschermen geplaats van azobé planken. En is het nieuwe in- en uitstroombed vervangen door een nieuwe laag colloïdaal beton met stortsteen. Hiermee is een waterdichte bodem gecreëerd en kan de bodem er weer jaren tegen aan.

Stroomafwaarts zijn twee betonnen drempels geplaatst. Waarom? Op deze manier wordt de watersnelheid geremd. Het water stroomt vervolgens over wiepen die zijn afgedekt met stortstenen om woeling en slijtage te voorkomen. Het water volgt vervolgens de watergang door het landelijke gebied van Drenthe richting Overijssel.

De Drentse Stuw hebben we samen gerealiseerd met Van 't Hek, Modderkolk, Van Aalsburg, Westendorp Scholten, Nepocon (Chris Frederiks) en Kreeft beton.

Meer lezen over onze werkzaamheden? Lees hier het artikel van RTV Drenthe

Onze trots

De Drentse stuw is een project vol samenwerking én vakmanschap!

Uitvoerder Marcel Hermelink

Drentse stuw vakmannen tekst