Logo

Herstelmaatregelen N2000 Dinkeldal Zuid

Je zult wel denken: de Dinkel? Dat is toch die beek in het Oosten van Twente? Ja dat klopt. Onderdeel hiervan is ons project Dinkeldal Zuid en loopt door het buitengebied tussen Gronau en Glane. De watergang wordt herstelt om waterlast in andere gebieden te voorkomen en een waterbuffer te creëren in tijden van droogte hebben wij in opdracht van Waterschap Vechtstromen de Dinkel hersteld.

Herstelmaatregelen Dinkeldal Zuid
Hans Imming

Hans Imming Projectleider

Vakgebied Natuurherstel

Locatie Losser - Gronau

Status project Afgerond

Een natuurlijk proces

Vanaf de Duitse grens tot aan de Ellermansbrug in Losser heeft de Dinkel haar natuurlijke karakter terug gekregen. Door het aanbrengen van de bochten kan daarna de Dinkel zelf de meandering (het natuurlijk kronkelen van een rivier) vormen. En op deze manier verandert de natuur continue, net als het aangrenzende landschap.

Bouwen met natuur

Doordat de loop van de Dinkel verandert ontstaat er een betere leefomgeving voor flora en fauna. En dat is belangrijk. Want dit deel van de Dinkel betreft een Natura 2000-gebied en heeft daardoor het meerdere instandhoudingsdoelstellingen die bereikt moeten worden. De instandhoudingsdoelstellingen zijn opgedeeld in verschillende categorieën die worden verbeterd of juist constant moet blijven. De categorieën zijn op gedeeld in oppervlakte (areaal), kwaliteit en populatie (aantal individuen). Bij de Dinkel is het van belang dat het areaal van de stroomdalgrasland (rivierbegeleidende grasland) wordt vergroot en de kwaliteit hiervan verbeterd.

Herstelmaatregelen Dinkeldal Zuid bovenaanzicht

En door de meanderende aanpassingen van de Dinkel hebben we dit gerealiseerd. Hoe? Door te bouwen met natuur: 'building with nature'. De stobben die zijn verwijderd hebben we in de Dinkel een nieuwe plek gegeven. De stobben zorgen ervoor dat de Dinkel meandert, het water langzamer stroomt en daardoor het water langer vasthoudt. Ook bieden de stobben kans voor fauna, want tussen de stobben kunnen watervogels broeden en achter de stobben is ruimte voor pioniersvegetaties (spontaan opkomende plantengroei). De stobben zorgen voor luwten in de Dinkel waardoor er minder stroming is en dat biedt mogelijkheid voor de jonge visjes. Kortom: op een natuurlijke manier ontstaat er een betere biodiversiteit in en om het water.

En wist je dat er inmiddels al Otters in de Dinkel wonen? De Dinkel is zo een extra fijne plek voor de otters om te verblijven.
Mooi hé? Samen helpen we de natuur een handje!

Pak je fiets of trek je wandelschoenen aan

Volg de Dinkel op de fiets. Van Losser naar Duitsland kom je onderweg mooie plekken tegen met leuke uitkijkjes over de vernieuwde watergang. Ook wandelend is de Dinkel prachtig. Fiets en wandel ook eens over de nieuwe bruggen die onze vakmannen hebben aangelegd. Tip: direct aan de Dinkel staat een heerlijk bankje. Een mooie plek om te pauzeren.

Nieuwsgierig naar hoe het verloop van de werkzaamheden aan de Dinkel eruit zag? Bekijk de video hier!
Herstelmaatregelen Dinkeldal Zuid team Negam